Case C-83/14: Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) lodged on 17 February 2014  — CEZ Razpredelenie Bulgaria AD v Komisa za zashtita ot diskiminatsia