Vec F-16/12: Žaloba podaná 10. februára 2012 — ZZ/Komisia