Cauza F-16/12: Acțiune introdusă la 10 februarie 2012 — ZZ/Comisia