1986 m. kovo 24 d. Tarybos sprendimas, Bendrijos vardu priimantis Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos F 2 priedą