Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky Uznesenie Európskeho parlamentu z  18. decembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o právnej ochrane dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (2008/2123(INI))#PRÍLOHA