Rechtsbescherming van volwassenen: grensoverschrijdende gevolgen Resolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008 houdende aanbevelingen aan de Commissie betreffende de rechtsbescherming van volwassenen: grensoverschrijdende gevolgen (2008/2123(INI))#BIJLAGE