Il-protezzjoni legali tal-adulti: implikazzjoniiet transkonfinali Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat- 18 ta’ Diċembru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-protezzjoni legali tal-adulti: implikazzjoniiet transkonfinali (2008/2123(INI))#ANNESS