Euroopan järjestelmäriskikomitean päätös, annettu 12 päivänä lokakuuta 2016, Euroopan järjestelmäriskikomitean työjärjestyksen hyväksymisestä annetun päätöksen EJRK/2011/1 muuttamisesta (EJRK/2016/13)