Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2006 för budgetåret 2006, Avsnitt III - Kommissionen, avsnitt VIII del B - Europeiska datatillsynsmannen (11297/2006 - C6-0239/2006 - 2006/2119(BUD))