PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ŠT.4 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2019 Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva)