PROIECTUL DE BUGET RECTIFICATIV NR. 4 LA BUGETUL GENERAL 2019 Reducerea creditelor de angajament și de plată în funcție de nevoile actualizate de cheltuieli și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)