2019 M. BENDROJO BIUDŽETO TAISOMOJO BIUDŽETO NR. 4 PROJEKTAS Įsipareigijimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius)