LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON Maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti