Дело C-423/16 P: Жалба, подадена на 1 август 2016 година от HX срещу решение на Общия съд, постановено на 2 юни 2016 година по дело T-723/14, НХ/Съвет