Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo, PRIEDAS