Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003 , lannoitteista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)