Komisjoni määrus (EL) nr 1146/2014, 23. oktoober 2014 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III, IV ja V lisa seoses antrakinooni, benfluraliini, bentasooni, bromoksüniili, klorotaloniili, famoksadooni, imasamoksi, metüülbromiidi, propaniili ja väävelhappe jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal EMPs kohaldatav tekst