Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1970 af 11. december 2018 om ændring og forlængelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/412 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for asketræ med oprindelse i eller forarbejdet i Canada (meddelt under nummer C(2018) 8240)