Mål T-766/19: Talan väckt den 8 november 2019 – Just Eat Holding mot kommissionen