Zadeva C-611/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 30. aprila 2019 – Italijanska republika/Svet Evropske unije (Ničnostna tožba — Skupna ribiška politika — Ohranjanje virov — Mednarodna konvencija za ohranitev tunov v Atlantiku — Celotni dovoljeni ulov (TAC) za sredozemsko mečarico — Uredba (EU) 2017/1398 — Določitev ribolovnih možnosti za leto 2017 — Izključna pristojnost Unije — Določitev referenčnega obdobja — Zanesljivost osnovnih podatkov — Obseg sodnega nadzora — Člen 17 PEU — Upravljanje interesov Unije znotraj mednarodnih organov — Načelo relativne stabilnosti — Pogoji uporabe — Načela prepovedi retroaktivnosti, pravne varnosti, varstva legitimnih pričakovanj in prepovedi diskriminacije)