Cauza C-611/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 30 aprilie 2019 — Republica Italiană/Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Politica comună în domeniul pescuitului — Conservarea resurselor — Convenția internațională pentru conservarea tonului de Atlantic — Captură totală admisibilă (TAC) pentru peștele spadă mediteraneean — Regulamentul (UE) 2017/1398 — Stabilirea posibilităților de pescuit pentru anul 2017 — Competență exclusivă a Uniunii — Determinarea perioadei de referință — Fiabilitatea datelor de bază — Întinderea controlului jurisdicțional — Articolul 17 TUE — Gestionarea intereselor Uniunii în cadrul organelor internaționale — Principiul stabilității relative — Condiții de aplicare — Principiile neretroactivității, securității juridice, încrederii legitime și nediscriminării)