Kawża C-611/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-30 ta’ April 2019 — Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Politika komuni tas-sajd — Konservazzjoni tar-riżorsi — Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku — Qabda totali permissibbli (TAC) tal-pixxispad tal-Mediterran — Regolament (UE) 2017/1398 — Stabbiliment tal-opportunitajiet tas-sajd għas-sena 2017 — Kompetenza esklużiva tal-Unjoni — Determinazzjoni tal-perijodu ta’ referenza — Affidabbiltà tad-data bażika — Portata tal-istħarriġ ġudizzjarju — Artikolu 17 TUE — Ġestjoni tal-interessi tal-Unjoni fi ħdan korpi internazzjonali — Prinċipju ta’ stabbiltà relattiva — Kundizzjonijiet għall-applikazzjoni — Prinċipji ta’ nuqqas ta’ retroattività, ta’ ċertezza legali, ta’ aspettattivi leġittimi u ta’ nondiskriminazzjoni”)