Byla C-611/17: 2019 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas Italijos Respublika/Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendra žuvininkystės politika — Išteklių išsaugojimas — Tarptautinė konvencija dėl Atlanto tunų apsaugos — Viduržemio jūros durklažuvių bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) — Reglamentas (ES) 2017/1398 — 2017 m. žvejybos galimybių nustatymas — Išimtinė Sąjungos kompetencija — Bazinio laikotarpio nustatymas — Bazinių duomenų patikimumas — Teisminės kontrolės apimtis — ESS 17 straipsnis — Atstovavimas Sąjungos interesams tarptautinėse organizacijose — Santykinio stabilumo principas — Taikymo sąlygos — Negaliojimo atgaline data, teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir nediskriminavimo principai)