asia C-611/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 30.4.2019 — Italian tasavalta v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Yhteinen kalastuspolitiikka — Luonnonvarojen säilyttäminen — Kansainvälinen yleissopimus Atlantin tonnikalojen suojelusta — Välimeren miekkakalan suurin sallittu saalis (TAC) — Asetus (EU) 2017/1398 — Kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen vuodelle 2017 — Unionin yksinomainen toimivalta — Viitekauden määrittäminen — Taustatietojen luotettavuus — Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus — SEU 17 artikla — Unionin etujen hoitaminen kansainvälisissä elimissä — Suhteellisen vakauden periaate — Soveltamisedellytykset — Taannehtivuuskiellon, oikeusvarmuuden, luottamuksensuojan ja syrjintäkiellon periaatteet)