VERORDENING (EG) Nr. 1/94 VAN DE COMMISSIE van 30 december 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje