Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011$