Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le staidreamh comhtháite feirme agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1166/2008 agus Rialachán (CE) Uimh. 1337/2011$