Kommissionens beslut av den 10/03/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7850 - EDF / CGN / NNB GROUP OF COMPANIES) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)