Asia T-55/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.7.2015 – Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen v. SMHV (Lembergerland) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Lembergerland rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Maantieteellisen merkinnän sisältävä viinin tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan j alakohta)