RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar l-isforzi tal-Istati Membrii matul l-2012 biex jintlaħaq bilanċ sostenibbli bejn il-kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd