Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur$