Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja — Taqsima I: Parlament Ewropew — Sena finanzjarja 2015