LG Electronics/ÚHVT (KOMPRESSOR PLUS) Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. decembra 2010. # LG Electronics, Inc. proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva KOMPRESSOR PLUS - Absolútny dôvod zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009. # Vec T-497/09. TITJUR