Hotărârea Tribunalului (camera a doua) din 16 decembrie 2010. # LG Electronics, Inc. împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI). # Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale KOMPRESSOR PLUS - Motiv absolut de refuz - Caracter descriptiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009. # Cauza T-497/09. LG Electronics/OAPI (KOMPRESSOR PLUS) TITJUR