TITJUR LG Electronics/BHIM (KOMPRESSOR PLUS) Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 16 december 2010. # LG Electronics, Inc. tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk KOMPRESSOR PLUS - Absolute weigeringsgrond - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009. # Zaak T-497/09.