LG Electronics prieš VRDT (KOMPRESSOR PLUS) 2010 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimas. # LG Electronics, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT). # Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo KOMPRESSOR PLUS paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas. # Byla T-497/09. TITJUR