LG Electronics mod KHIM (KOMPRESSOR PLUS) Rettens dom (Anden Afdeling) af 16. december 2010. # LG Electronics, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). # EF-varemærker - ansøgning om EF-ordmærket KOMPRESSOR PLUS - absolut registreringshindring - beskrivende karakter - artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009. # Sag T-497/09. TITJUR