TITJUR LG Electronics v. OHIM (KOMPRESSOR PLUS) Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 16. prosince 2010. # LG Electronics, Inc. proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM). # Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství KOMPRESSOR PLUS - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009. # Věc T-497/09.