Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen op de zevende vergadering van de partijen bij de Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels met betrekking tot bepaalde wijzigingen van bijlage 3 bij die overeenkomst