Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li jeħtieġ tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea waqt is-seba’ Laqgħa tal-Partijiet tal-Ftehim dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar tal-Ilma Migratorji Afro-Ewroasjatiċi fir-rigward ta’ ċerti emendi tal-Anness 3 tal-Ftehim