Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9435 – ADNOC/OCI/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)