Lieta T-739/20: Prasība, kas celta 2020. gada 17. decembrī – Unite the Union/EUIPO – WWRD Ireland (“WATERFORD”)