LUETTELO KOMISSION NEUVOSTOLLE 6.-10.2.1995 TOIMITTAMISTA ETA:an LIITTYVISTÄ ASIAKIRJOISTA