VERORDENING ( EEG ) NR. 1351/90 VAN DE RAAD VAN 14 MEI 1990 TOT VASTSTELLING VOOR HET VERKOOPSEIZOEN VOOR GRANEN 1990/1991 VAN DE MINIMUMPRIJS VOOR AARDAPPELEN DIE DE ZETMEELFABRIKANT AAN DE AARDAPPELTELER MOET BETALEN