Rådets forordning (EØF) nr. 1351/90 af 14. maj 1990 om fastsættelse for produktionsåret 1990/91 af den minimumspris for kartofler, som stivelsesproducenterne skal betale kartoffelproducenterne