Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9850 – EQT Fund management/Schülke & Mayr) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 183/04