Uradni list Evropske unije, C 237, 24. september 2004