Uredba Komisije (EU) 2019/1892 z dne 31. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1230/2012 glede zahtev za homologacijo določenih motornih vozil, opremljenih s podolgovatimi kabinami, ter aerodinamičnih naprav in opreme za motorna vozila in njihove priklopnike (Besedilo velja za EGP)