Komission Asetus (EU) 2019/1892, annettu 31 päivänä lokakuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjä pidennetyillä ohjaamoilla varustettuja moottoriajoneuvoja ja moottoriajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin tarkoitettuja aerodynaamisia laitteita ja varusteita koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)