VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD BETREFFENDE DEELNEMING VAN DE GEMEENSCHAP IN HET EUROPESE INVESTERINGSFONDS